Privacybeleid

Servicevoorwaarden

Welkom bij EBRU ART HOUSE!

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van EBRU ART HOUSE, gelegen op www.ebruarthouse.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Gebruik EBRU ART HOUSE niet als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de voorwaarden van het bedrijf naleeft. "Het Bedrijf", "Wij", "Ons" en "Onze" verwijzen naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijzen zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier te ondernemen voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de door het Bedrijf vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door EBRU ART HOUSE te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van EBRU ART HOUSE.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate-/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten EBRU ART HOUSE en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op EBRU ART HOUSE. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van EBRU ART HOUSE voor uw eigen persoonlijk gebruik openen, onderhevig aan de beperkingen die in deze voorwaarden zijn uiteengezet.

U mag niet:

 • Materiaal van EBRU ART HOUSE opnieuw publiceren
 • Materiaal van EBRU ART HOUSE verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van EBRU ART HOUSE reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van EBRU ART HOUSE herdistribueren

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. EBRU ART HOUSE filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van EBRU ART HOUSE, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is EBRU ART HOUSE niet aansprakelijk voor de reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de reacties op deze website.

EBRU ART HOUSE behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en om reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of een schending van deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De reacties geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk van een derde partij;
 • De reacties geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt;
 • De reacties niet zullen worden gebruikt om zaken of gebruiken te vragen of te promoten of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent hierbij EBRU ART HOUSE een niet-exclusieve licentie om uw reacties te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen te machtigen om uw reacties te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als ze naar de websites van andere genoemde bedrijven hyperlinken; en
 • Systeemwijd geaccrediteerde bedrijven, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die mogelijk niet naar onze website hyperlinken.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • Algemeen bekende consument- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com-gemeenschappsites;
 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • Online directory-distributeurs;
 • Internetportalen;
 • Boekhoud-, juridische en adviesbureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig doet lijken voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van EBRU ART HOUSE compenseert; en (d) de link zich binnen de context van algemene broninformatie bevindt.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven wordt genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar EBRU ART HOUSE. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt naar onze website hyperlinken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of andere kunstwerken van EBRU ART HOUSE is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website ontstaan. Er mogen geen link(s) op enige website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins schenden of pleiten voor de inbreuk of andere schending van de rechten van derden.

Uw Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer een bestelling wordt geplaatst, een workshop wordt geboekt of wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst.

Zie ons gedetailleerd privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het koppelingbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en deze koppelvoorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om ons op elk moment te contacteren en ons dit te laten weten. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor